Är factoring dyrt?

Är det dyrt att sälja fakturor till finansföretag? Det beror helt på vad man jämför mot och vad alternativet är. Framförallt ska det ställas mot andra vägar till bättre likviditet.

Många företagare väljer bort factoring utifrån att man anser att det kostar för mycket. För vissa kan även kostnaden vara helt avgörande. Men man måste ställa det mot alternativen vilket gör det tydligare om det är ekonomiskt försvarbart eller inte.

Likviditetsbrist – Se på kontokredit

En stor orsak till att använda factoring är likviditetsbrist. Företaget ligger ute med för mycket pengar och kan inte göra investeringar eller betala leveransfakturor på grund av brist på likvida medel. Med factoring ges tillgång till likvida medel redan dagen efter att fakturorna skickats in. Ett smidigt sätt att få ett ”mjukare” kassaflöde.

I detta fall kan man ställa kostnaden mot en kontokredit. Här får man komma ihåg att kontokrediten har en årsränta vilket gör det relativt billigt att utnyttja krediten under kortare tid. Är räntan på 10 % betalas knappt 1% i ränta under en månad. Det ska ställas mot fakturaförsäljning som kostar ett par procent. Det kan därmed bli flera gånger så dyrt med factoring än kontokredit.

Men detta förutsätter att kontokrediten inte har en årsavgift. Finns det årsavgift får man räkna på hur mycket den kommer att användas. Blir det dyrare eller billigare?

Fakturahantering – Se på fakturaservice

En annan fördel med factoring är att man får hjälp med all fakturahantering. Du skapar underlaget för fakturan men sedan tar finansbolaget över. Det är de som skickar fakturan och hanterar alla påminnelser. Enkelt och smidigt.

Men är det främst denna service som efterfrågas kan lika gärna fakturaservice beställas. En tjänst som därmed innebär att man får hjälp med allt inom fakturaadministrationen. Det enda man själv behöver göra är att skapa underlag för fakturan.

Minska kreditrisken – jämför olika finansbolag

Ytterligare en fördel med factoring är att man kan få bort kreditrisken som alltid uppstår vid försäljning mot faktura. Väljs fakturaförsäljning utan regress behöver man inte oroa sig för att kunden inte ska betala. Det är helt och hållet upp till finansbolaget att driva denna fråga då de äger skulden och inte kan sälja tillbaka den.

I detta fall finns inget alternativ mot factoring. Det är den enda tjänsten där man som företagare kan ”köpa sig fri” från kunder som inte betalar sina fakturor. Ett alternativ skulle kunna vara att sälja vidare obetalda skulder till finansbolag men det är sällan som dessa bolag köper av småföretag.