Vad gör du vid fuktskada? 

Det viktigaste för att inte komma till punkten av att stå med en fuktskada är att vara väl förberedd. Det är försent att agera när du väl har fått en fuktskada utan det är såklart lättare och billigare att agera innan skadan är skedd. Så gäller det allt som oftast men kanske lite mer vid fuktskador då det är en väsentlig skillnad på att arbeta preventivt och att reparera när skadan redan är framme. Det är oftast inte så stort arbete att se till att dräneringen blir ordentligt gjord, att se till att taket inte läcker osv. men det är alltid ett stort projekt att få bort fukt som har kommit in i huset. hur går det till? 

 

Fuktmätning, fuktutredning och läcksökning 

Misstänker du att du har fukt i ditt hus så bör du agera så snart som möjligt. Det är inte alltid att det börjar lukta mögel. När det väl börjar lukta mögel så har det redan gått långt och du har inget val att börja sanera. Innan dess kanske du misstänker att det är fuktigt i ditt hus och då kan du köpa en fuktmätare. Det går att beställa en sådan från flera firmor som sysslar med fuktsanering och de fungerar bra. Där kan du mäta kontinuerligt och när du märker att det blir mer och mer fuktigt så kan du misstänka att något inte står rätt till. 

Då kan du kontakta en firma som sysslar med fuktutredning. Det är mycket troligt att det är samma firma som du har köpt din fuktmätare av. Då kommer du ut och kolar på din bostad. Antagligen så kommer de att göra sina egna mätningar för att se till att det verkligen stämmer. När de har konstaterat en förhöjd fuktighet så är nästa steg att hitta varför det är fuktigt i huset. Det kan vara underifrån och en undermålig dränering som är problemet eller så kan det vara ovanifrån och kanske taket som läcker. Det kan räcka att det är ett litet hål som har fått stå länge utan att bli fixat. Till slut blir det ett stort problem. 

 

För att bli av med fukten 

För att bli av med fukten finns det flera olika metoder. Det de flesta antagligen tänker på är att man behöver sätta in stora fläktar som ska stå oavbrutet under lång tid i huset. Det är en metod men det finns även andra som kan användas. Det beror lite på vad du har för behov som kund och det går att göra på snabbare sätt men då kostar det oftast mer. Det beror även på vad det är för material som ska torka. Allt detta kan firman svara på och de är proffs på att driva ut fukt så du behöver aldrig vara orolig. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.