Mentala förberedelser inför att renovera huset 

Att renovera ett hus är ett stort projekt, framförallt om det handlar om en totalrenovering då hela huset ska ses över och göras om. Det är dock lätt att haka upp sig på de konkreta sakerna som behöver göras under renoveringen. En annan viktig aspekt att se över är de mentala förberedelserna som bör göras för att inte bli uppstressad av hela processen. 

En husrenovering tar tid 

När du börjar planera för en husrenovering med https://takläggarestockholmslän.se/ är det viktigt att du är väl medveten om att processen kommer ta tid, hur man än vrider och vänder på det. Mycket tid behöver faktiskt läggas på att lista ut vad du faktiskt vill göra. Det finns så många olika alternativ på köksinredning, färger, golvtyper och tapeter. Att ta alla beslut kan ta lång tid och vara tidskrävande i sig. Du kommer därmed behöva spendera mycket tid på att besluta vad som måste göras innan, efter och under renoveringen. En stor del av denna tid kommer gå åt till att arbeta och kommunicera med leverantörer. Varje del av ett renoveringsprojekt kräver mycket tid. Räkna därför alltid med att mer tid än du tror kommer gå åt i varje moment. På så sätt minimerar du risken att hamna efter i din planering. 

Flexibilitet är nödvändigt 

Något som kan komma som en chock för många som inte är beredda på det är vilken flexibilitet som krävs för att lyckas med en husrenovering. Hela projektet är en dynamisk process vilket innebär att det garanterat kommer uppstå olika situationer som kommer kräva att du är flexibel i ditt tankesätt och i din planering. Ibland blir det inte som man tänkt och dina ursprungliga planer kanske inte längre går att genomföra. Du kanske inte får de tillstånd som behövs för att genomföra en viss del av projektet och du måste tänka om. Du måste därmed vara förberedd på att stöta på hinder och behöva ta fram alternativa lösningar under renoveringens gång. 

Budgetera en buffert 

Eftersom förutsättningarna för renoveringen kan komma att ändras behöver även din budget vara flexibel och justerbar. Av den anledningen är det viktigt att inkludera en buffert i budgeten, som kan täcka dessa oförutsägbara kostnader. Det är viktigt att du är mentalt förberedd på att slutkostnaden efter renoveringens slut kan komma att bli högre än du först räknat på. En buffert på minst 20 % är att rekommendera för att ha ett extra skydd om oförutsägbara händelser inträffar. Detta möjliggör även för att lägga till eventuella småjobb under projektets gång om du upptäcker saker med tiden. Kanske upptäcker du att en stam i källaren spruckit och vill passa på att göra detta när du ändå är i farten. Med en buffert kanske du fixar den extra kostnaden utan att behöva få fram mer pengar.